ĐÃ TÌM RA BẢN NHẠC KHIẾN BAO GIA ĐÌNH TAN NÁT... !!

Và đó chính là bản nhạc xổ xố HUYỀN THOẠI của chúng ta. Mỗi lần 5h chiều xổ số lên nhạc là tim đập nhanh cho tới tắt thở sau khi hết bài...
Advertisement